✨ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ✨

ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาเพื่อกำหนดพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ บริเวณแม่น้ำ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

วันที่:04 กรกฎาคม 2566

เข้าชม:54

ข้อมูลโดย: adminsatun