✨เจ้าท่าสตูล เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566✨

นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผจภ.5(สต.) เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสมุทรเทวา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
โดย อจท. มีข้อสั่งการให้เข้มงวดในการตรวจสอบเรือและเครื่องยนต์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งจัดวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตและชูชีพให้เห็นชัดเจน ครบถ้วน แสดงเครื่องหมายต่างๆให้เด่นชัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าของเรือ คนประจำเรือ ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และคนประจำเรือต้องมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง

วันที่:20 ธันวาคม 2565

เข้าชม:97

ข้อมูลโดย: adminsatun

แกลเลอรี่