จภ.5(สต.) ลงนามรับทราบ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ (เพิ่มเติม)

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล

ลงนามรับทราบ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ (เพิ่มเติม)

–  ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 250/2565 ลว. 26 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางส่งเสริมการเปิดเผยและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

–  ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 251/2565 ลว. 26 เมษายน 2565 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

–  ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 92/2565 ลว. 26 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันระบบอุปถัมภ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  ตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 99/2565 ลว. 28 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:116

ข้อมูลโดย: adminsatun