ประชาสัมพันธ์ !! โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญ ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 !!

โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)

และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 40

ข้อมูลโดย: adminsatun