ประชาสัมพันธ์ !! โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญ ขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ !!

โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal)

และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

Download

วันที่:08 มีนาคม 2565

เข้าชม:117

ข้อมูลโดย: adminsatun